SOU: Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? (SOU 2017:83)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?" till finansdepartementet.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login