Solarier får tid för anpassning

STRÅLSKYDD. Det blir ingen 18-årsgräns på solarier redan nästa år, regeringen vill ge företagen tid att anpassa sig till de nya reglerna.

Enligt det första förslaget från miljö- och energidepartementet skulle det införas en 18-årsgräns på solarier från och med den 1 juli 2017. Men bland annat Konkurrensverket påpekade under remissrundan att solarieföretagen borde få längre tid för att anpassa sig till de nya villkoren.

Detta argument har regeringen hörsammat och föreslår nu att 18-årsgränsen istället ska börja gälla den 1 september 2018, enligt den lagrådsremiss som regeringen har skickat för granskning av juristerna i Lagrådet.

Enligt förslaget blir solarieföretagen skyldiga att försäkra sig att den som solar har fyllt 18 år. Regeringen föreslår också att kommunerna, som är tillsynsmyndighet, får möjlighet att genomföra kontrollköp. Det vill säga använda sig av testpersoner för att kontrollera om solarierna följer reglerna.

Login