Soff: Stärkt forskning dröjer för länge

FÖRSVAR. Säkerhets- och försvarsföretagen, Soff, tycker att Försvarsforskningsutredningen har lyckats bra men inte nått ända fram. Insatserna måste komma tidigare, anser branschorganisationen.

Försvarsforskningsutredningen är nu ute på remiss. Den föreslår att Försvarsmakten ska få 200-300 miljoner extra för forskning i syfte att förstärka den operativa förmågan. Vidare föreslår utredaren, Björn von Sydow, att Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) ska få minst 60 miljoner för strategisk forskning som kan bidra till utvecklingen av det militära och det civila försvaret. En viktig punkt är också att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås utöka samarbetet med Försvarsmakten kring forskning för att nå synergieffekter.

Läs mer: Forskning om försvar ska stärkas

Förslagen och inriktningen på utredningen pekar åt rätt håll anser Robert Limmergård, generalsekreterare på Soff. Däremot anser han att utredningen inte når hela vägen fram. Framför allt menar han att det är för lång tid att vänta med de ekonomiska tillskotten till nästa försvarspolitiska inriktning som utredningen föreslår. Försvarsberedningens arbete väntas bli klart i maj 2019 och budgetförstärkningen kan då ske tidigast 2020.

Login