SNS: Oklart om kommunerna klarar sitt uppdrag

KORTNYTT. Stora utmaningar sätter press på kommunernas förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. Inom ramen för SNS Konjunkturråd granskas nu den svenska kommunmodellen. 

Kommunerna står inför stora samhällsutmaningar vad gäller finansiering, kompetensförsörjning, åldrande befolkning och ett högt flyktingmottagande. Det menar SNS som nu startar en granskning om den svenska modellen för kommuner inom sitt Konjunkturråd. 

Läs också: Staten har kommunerna i ett allt hårdare grepp

Granskningen av den svenska kommunmodellen ska utgå från ekonomisk teori och de egna nationella förutsättningarna. Samtidigt som modellen kommer att jämföras med hur det ser ut internationellt. 

Login