Snåriga terrorlagar ska bli tydligare

TERRORBEKÄMPNING. Dagens regelverk mot terrorbrott är allt för krångligt och en utredare får därför i uppdrag att se över hur lagstiftningen kan bli tydligare.

I direktiven från regeringen ingår också att se över dagens straffskalor och att ta ställning till vad som ska gälla för att ett terrorbrott ska betraktas som grovt.

Den svenska lagstiftningen mot terrorbrott har byggts ut under årens lopp, bland annat till följd av att Sverige har anpassat sig till en rad internationella regler mot olika former av terrorbrott. Det har dock lett till att regelverket har blivit svårt att överblicka och att det finns olika definitioner av brottet, och detta ska nu utredaren Maria Kelt, departementsråd, råda bot på. Hon ska vara klar med sitt uppdrag senast den 31 januari 2019.

 

 

Forrige artikel Sverige står upp för aborträtt och kvinnohälsa Næste artikel Staten ska bestämma kommunens byggbehov
Glad sommar – lästips för semestern

Glad sommar – lästips för semestern

SOMMARUPPEHÅLL. Altinget Rikspolitik går på semester. Om du inte kan få nog av Altinget så hittar du här några guldkorn från våren. Nästa nyhetsbrev kommer i mitten på augusti.