Små marginaler för nya internationella insatser

FÖRSVAR. Den svenska styrka som utbildar trupper för strider mot IS kommer att vara kvar i Irak under hela nästa år. Men riksdagens beslut innebär att de ekonomiska utrymmet för nya insatser är litet.

Uppgiften för den svenska styrkan är att utbilda och ge råd till de irakiska försvarsstyrkorna som strider mot terrorgruppen IS, Islamiska staten. Det handlar om informationsinhämtning, vapenhantering, sjukvård, strid i bebyggelse och detektering av sprängladdningar.  

Små marginaler

Riksdagen håller med regeringen om att den svenska styrkan är ett viktigt inslag i kampen mot IS. Hela insatsen beräknas kosta 115 miljoner kronor under 2016 och det betyder att det bara finns ett marginellt utrymmer kvar för andra internationella insatser, påpekade flera talare i debatten.

Samtidigt ska vårens försvarspolitiska uppgörelse om försvarets ekonomi mellan regeringen, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna hållas.

– Med detta beslut tömmer vi nu i praktiken kontot för internationella insatser. Ska vi göra mer i Irak eller någon annanstans under 2016 förutsätter det resurstillskott, sade Hans Wallmark (M).

Han underströk att det inte går att ta pengar från det nationella försvaret för att betala detta.

Kan förstärkas

Beslutet om att förlänga insatsen fattades av en enig riksdag och innebär att mandatet för de svenska militärer som utbildar de styrkor som strider mot terrorgruppen IS, Islamiska staten, ska gälla till och med 2016. Den svenska styrkan på 35 personer finns på plats Erbil i norra Irak för stötta den internationella koalition som hjälper Irak i försvaret mot IS. Styrkan på ska liksom idag kunna förstärkas till 120 personer, exempelvis vid en evakuering.
En större permanent ökning av den svenska insatsen, utöver 35 personer, kräver dock ett nytt beslut av riksdagen.

 

Forrige artikel Sverige kvar i Afghanistan Næste artikel Svensk seger om hormonstörande ämnen