Slarv i myndigheters årsredovisning

BRISTER. Bland myndigheterna vars årsredovisningar i år får kritik av Riksrevisionen finns bland andra Riksarkivet som glömt en balanspost på 60 miljoner och Siun som missade inlämningstiden. För en del brister tycks slarvfel ligga bakom.

Statliga myndigheter och verksamheter har gjort en ordentlig uppryckning vad gäller sina årsredovisningar. Riksrevisionen har funnit brister i tio myndigheters årsredovisningar för 2019, jämfört med 21 myndigheter i fjol.

Enligt riksrevisor Helena Lindberg har inga förändringar skett i Riksrevisionens arbetssätt, utan den positiva förändringen av resultatet härleds till myndigheterna själva som tagit till sig kritiken.

– Jag ser det som ett led i att Riksrevisionen når framgång i att få myndigheterna att förbättra sina rutiner och säkra kvaliteten på årsredovisningen. Det är glädjande. Förhoppningsvis är det här resultatet en effekt av att man har tagit till sig av våra synpunkter under tidigare år, vilket har ökat kvaliteten i myndighetens arbete, säger riksrevisorn till Altinget.

Login