Skyttedal förlorar mot DN i upphovsrättsmål

KORTNYTT. Sara Skyttedal (KD) stämde Dagens Nyheter efter att tidningen använt bilder från hennes privata Facebook. Patent- och marknadsöverdomstolen ger DN rätt och Skyttedal tvingas betala en halv miljon i rättegångskostnader.

I mars 2015 publicerade DN sex år gamla bilder från det kristdemokratiska kommunalrådet Sara Skyttedals privata facebooksida. Skyttedal stämde tidningen och fick också rätt i en lägre instans. 

Men nu har  Patent- och marknadsöverdomstolen avkunnat slutgiltig dom i målet och ger DN rätt.

"Patent- och marknadsöverdomstolen har bedömt att DN:s publiceringar har skett i enlighet med de bestämmelser i upphovsrättslagen och EU-rätten som, under vissa förutsättningar, ger rätt att i en tidning återge fotografier i samband med en redogörelse för en aktuell händelse.", står det i domen. 

Login