SKL: Skatteverket kan leda digitalisering

DIGITALISERING. Per Mosseby, direktör, avdelningen för digitalisering på SKL, tror att Skatteverket eller Försäkringskassan blir regeringens nya digitaliseringsmyndighet.

– De är de enda som har den förmågan, säger Per Mosseby till Altinget.

Altinget har rapporterat om regeringens intentioner att får fart på digitaliseringen i offentlig sektor. Två utredningar pågår parallellt. En ser över lagar och regler som i dag utgör ett hinder för att digitalisera olika verksamheter inom offentlig sektor. Den andra handlar om att försöka hitta en myndighet som kan ta ett samlat ansvar för de digitala tjänster som de statliga myndigheterna erbjuder.

– Sverige har saknat en samlande kraft för digitalisering, säger Mosseby.

Han menar att de länder som på senare år sprungit om Sverige när det gäller digitalisering har en samlande kraft som jobbar främjande med digitalisering.

– I Sverige är det samlade arbetet nu hämmande, säger Per Mosseby och tar Datainspektionens uppdrag att granska om digitalisering bryter mot lagstiftningen som exempel.

Välkomnar regeringens initiativ

Per Mosseby på SKL välkomnar regeringens därför initiativ att samla digitaliseringstjänsterna i en myndighet.

– Vi har ropat efter det under lång tid, säger han.

Man kan tänka sig att lokalisera denna uppgift till två typer av myndigheter. Antingen hos en som har övergripande eller samlande ansvar för offentlig sektor, så som Statskontoret, Ekonomistyrningsverket eller Statens servicecenter, det andra alternativet är att låta en myndighet med välutvecklad IT-struktur ta rollen.

– Jag tror på det senare, säger Mosseby, som menar att det då bara finns två myndigheter som har den kapaciteten: Skatteverket och Försäkringskassan.

Mosseby ser flera områden där det finns snabba effektiviseringsvinster av digitalisering.

– Säker meddelandehantering. I dagsläget använder myndigheter fax eller rekommenderad post. Så kan vi inte ha det 2016, säger Mosseby.

Skolan har mycket att hämta

Han lyfter också fram skolan, där han menar att en genomtänkt digitalisering skulle ge mycket. En undervisning där det digitala är integrerat ger bättre studieresultat menar han. Här hade han hoppats på mer från staten.

– Regeringen och Skolverket rör sig inte så snabbt som man skulle vilja.

Ett annat område är e-legitimationer.

– Kapade identiteter kostar miljarder varje år, säger han och menar att det skulle kunna motverkas effektivt med en enda säker lösning för e-legitimation.

Käppar i hjulen 

Han ser vissa regler och lagar som sätter käppar i hjulen för ett effektivt informationsutbyte mellan myndigheter.

– Inom hälso- och sjukvården ägs informationen om patienter av vårdgivaren. Här borde man sätta patienten i centrum så att han eller hon ger medgivande för att information kan flyttas mellan vårdgivare. Här borde patienten sättas mer i centrum så att han eller hon ger sitt medgivande, säger Per Mosseby.

Forrige artikel Förslag om häktning håller inte måttet Förslag om häktning håller inte måttet Næste artikel Kritik mot fotbyte om tillsynen över polisen
Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

GRANSKNING. Regeringen kritiseras bland annat för hanteringen av Kallak och Preemraff samt återigen för flera fall av bristande informationshantering.

– Vi undrar om regeringen inte har tagit åt sig av tidigare uttalanden från KU:s sida, säger Karin Enström (M), ordförande KU till Altinget.