SKL manar till försiktighet om tredje kön

INTEGRITET. Sveriges kommuner och landsting, SKL, lyfter fram svårigheter i enkätundersökningar i och med pågående diskussion om att införa ett tredje juridiskt kön.

Utredningen  “Transpersoner i Sverige- förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)” lägger i sin slutsats fram ett förslag om att införa ett tredje juridiskt kön. En majoritet i riksdagen vill nu utreda frågan om ett tredje juridiskt kön i Sverige, enligt en rundringning från Ekot.

Ett införande av ett tredje kön skulle medföra att Sverige följer efter bland andra Danmark och Tyskland där ett tredje juridiskt kön är erkänt.  

SKL framhåller i och med den pågående diskussionen att de inte kan enas om en rekommendation kring användandet av en tredje könsidentitet i enkätundersökningar. Uppgifter om könsidentitet skiljer sig från ett tredje juridiskt kön och skulle kunna utgöra en känslig personuppgift. Detta medför att en tredje könsidentitet i så fall inte får behandlas utan restriktioner enligt personuppgiftslagen, PuL. SKL hänvisar till svårigheten att upprätthålla ett anonymitetsskydd i och med den förhållandevis lilla grupp som en tredje könsidentitet berör. De framhäver också hur könsuppdelad statistik idag används i arbete för jämställdhetspolitiska målsättningar.

Login