SKL: Brister i Boverkets modell för nybyggnadsbehov

PLANERING. Boverket har tagit fram en modell för att beräkna framtida bostadsbehov. SKL godkänner förslaget men höjer ett varnande finger för att modellen inte ensamt kan användas när kommunerna planerar för framtidens behov.

– Vi tycker att Boverkets modell fungerar för tänkbara scenerier över det framtida bostadsbehovet i landet som helhet, men stora osäkerheter i modellen gör att den inte ensamt kan utgöra underlag när kommuner och regionala aktörer analyserar framtida behov av bostäder, kommenterar Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i ett pressmeddelande

SKL anser att det framförallt är osäkerheter kring in- och utvandring som gör att modellen är oanvändbar på regional och lokal nivå.

Boverkets förslag är framtaget i samråd med Statistiska centralbyrån och Tillväxtanalys, på uppdrag av regeringen. Uppdraget har varit att ta fram ett förslag för hur återkommande bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet i hela landet kan organiseras, finansieras och regleras.

– På regional och lokal nivå är beräkningarna i modellen så osäkra att de riskerar att leda till felbeslut med stora samhällsekonomiska konsekvenser som följd, kommenterar Lena Micko.

Forrige artikel Amorteringskravet har påverkat låntagandet Næste artikel Ökad informationsplikt för skatterådgivare