Sjuktalen fortsätter upp

OHÄLSA. Både antalet dagar med sjukpenning och nybeviljade förtidspensioner ökar, stick i stäv med regeringens mål för sjukfrånvaron. Det visar nya siffror från Försäkringskassan.

I september var antalet dagar med sjukpenning per försäkrad och år 10,3. Det var 1,2 dagar mer än i september förra året.

Också förtidspensioneringarna ökar. Antalet nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar var i september 4,1 per 1 000 försäkrade. Ett år tidigare var siffran 3,9 per 1 000 försäkrade.

Det är kvinnornas ohälsa som driver upp sjuktalen. Antalet dagar med sjukpenning per år var 13,4 för kvinnorna, mot 7,2 för männen. De nya förtidspensionerna var 4,4 per 1 000 försäkrade kvinnor och 3,8 per 1 000 försäkrade män.

Login