Sjuktalen fortsätter åt fel håll

STATISTIK. I oktober var antalet dagar med sjukpenning 10,3 per försäkrad och år, visar siffror från Försäkringskassan. Det är 1,1 dag mer än ett år tidigare.

Månad för månad de senaste fem åren har sjukpenningtalet ökat. I november och december 2010 var sjukpenningtalet som lägst. Då var hade varje försäkrad i genomsnitt 6,0 dagar med sjukpenning på ett år.

Siffran för oktober i år är densamma som för januari 2008.

Det är framförallt kvinnor som har många dagar med sjukpenning. I oktober var sjukpenningtalet 13,5 dagar för kvinnor och 7,2 dagar för män.

Login