Sjukpenningdagar fortsätter öka

SOCIALFÖRSÄKRING. Antalet dagar med sjukpenning per år var i augusti i genomsnitt 10,2 dagar per försäkrad. Det är 1,2 dagar mer än ett år tidigare, och en ökning med 0,1 dag från månaden innan.

De nya siffrorna från Försäkringskassan kommer bara några dagar efter att regeringen presenterade ett nytt mål: antalet sjukpenningdagar ska vara högst nio år 2020.

I regeringens mål ingår också att förtidspensioneringarna inte ska öka. Enligt statistiken från Försäkringskassan förtidspensionerades i augusti 4,1 personer per 1 000 försäkrade. I augusti förra året var siffran 3,9 nya förtidspensionärer per 1 000 försäkrade.

Både i sjukpenningdagar och nya förtidspensioner dominerar kvinnorna. Sjukpenningtalet är 13,3 dagar för kvinnorna och 4,1 dagar för männen. Bland kvinnorna förtidspensionerades  4,4 per 1 000 försäkrade, mot 3,8 per 1 000 bland männen.

Forrige artikel SD: Mer pengar till FN för flyktingkrisen SD: Mer pengar till FN för flyktingkrisen Næste artikel Så ska regeringen hitta bostäder åt flyktingar
Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

Tolv regeringsärenden får enig KU-kritik

GRANSKNING. Regeringen kritiseras bland annat för hanteringen av Kallak och Preemraff samt återigen för flera fall av bristande informationshantering.

– Vi undrar om regeringen inte har tagit åt sig av tidigare uttalanden från KU:s sida, säger Karin Enström (M), ordförande KU till Altinget.