Sjukmålet allt mer fjärran

HÄLSA. Antalet dagar med sjukpenning fortsätter att öka, visar ny statistik från Försäkringskassan. Utvecklingen går stick i stäv mot regeringens mål för år 2020.

I december var antalet dagar med sjukpenning i genomsnitt 10,5 per försäkrad och år. Det är 0,1 dag mer än månaden innan och 1,1 dag mer än i december 2014.

Regeringen har som mål att sjukpenningtalet ska vara högst 9,0 dagar per år och försäkrad år 2020.

I en rapport i höstas ifrågasatte Försäkringskassan att det går att nå regeringens mål.

Login