Sju myndigheter lämnar Stockholm

FÖRVALTNING. Civilminister Ardalan Shekarabi flyttar sju myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Polarforskningssekretariatet flyttar till Luleå. Myndighetschefen Björn Dahlbäck berättar att han inte kunnat påverka placeringsorten.

– I dag presenterar vi den största omlokaliseringen av statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet på över ett decennium, sade statsminister Stefan Löfven på en pressträff.

Den största omlokaliseringen handlar om Strålskyddsmyndigheten. Det är cirka 120 tjänster som ska flyttas.

Sju myndigheter

Sju myndigheter berörs helt eller delvis av regeringens beslut:

 • Delar av Strålsäkerhetsmyndigheten till Katrineholm.
 • Polarforskningssekretariatet flyttar till Luleå.
 • Myndigheten för kulturanalys flyttar till Göteborg.  
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor flyttar till Växjö.
 • Delar av ESF-rådet flyttar till Gävle
 • Delar av Universitets- och högskolerådet flyttar till Visby
 • Delar av Tillväxtverket flyttar till Östersund

 

En annan av de som berörs är Polarforskningssekretariatet. Det ligger på Djurgården i Stockholm. Sekretariatet har cirka 30 medarbetare totalt. Av dessa är 15 stationerade i Abisko, på forskningsstationen. Av de övriga 15 utgör cirka 5 personer besättning på forskningsisbrytaren Oden.

– I praktiken ser jag dem sällan här i korridorerna i Stockholm, säger Björn Dahlbäck om personalen på Oden, säger Björn Dahlbäck, myndighetschef och föreståndare på Polarforskningssekretariatet , till Altinget.

Enkelriktad information

Dahlbäck har inte haft något inflytande över valet av placeringsort för expertmyndigheten.

– Jag uppskattar att jag fick information på förhand, men informationen var enkelriktad. Det var väldigt tydligt från den politiska ledningen på departementet att det inte fanns utrymme för någon diskussion. 

Hur många som kommer att välja med att svårt att säga, enligt Dahlbäck.

– Först i dag som jag fick se personalens reaktion. En god gissning är att de flesta tycker det vore bättre att inte flytta. Men Luleå är en bra stad och det har ett stort och välutvecklat tekniskt universitet, med viss polarforskning.

Statsministern menade att detta inte i första hand är en arbetsmarknadsåtgärd utan att det handlar om att öka den statliga närvaron i hela landet.

– Här har de statliga myndigheterna en viktig funktion att fylla, sade Löfven, och menade att myndigheterna med ny lokalisering får nya perspektiv.

– Det kommer att höja kvaliteten, sade Löfven.

Det kommer mera 

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) redogjorde för pressträffen för tidigare flyttar som regeringen beslutat om. Bland andra har regeringen beslutat att flytta delar av Statistiska centralbyrån, SCB, och Fastighetsmäklarinspektionen.

Shekarabi poängterade att regeringens arbete med omlokaliseringar är en pågående process.

– Det kommer inte sluta här.

Läs Altingets tema om omlokalisering 

 

Forrige artikel Det här vet vi om budgeten Det här vet vi om budgeten Næste artikel Danmark planerar nya omlokaliseringar
 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Lögnen som försörjningskrok!

  Vår statsminister saknar varje form av skamkänsla! Han påstår att myndigheterna med ny lokalisering får nya perspektiv! Rätt så långt men blir det en bättre myndighet?

  "Det kommer att höja kvaliteten, sade Löfven"! Det finns ingenting som talar för att det är korrekt! Jag vill bara påminna om vad som hände med flyttningen av Statens Planverk och Bostadsstyrelsen till Karlskrona! Det nya Boverket blev en katastrof och har än i denna dag inte repat sig!