Sjömanspensioner tillfaller staten

BUDGET 2016. Reglerna för sjömanspension ska upphöra att gälla den 1 februari nästa år och pengarna i pensionsfonden ska föras över till staten senast samma månad, föreslår regeringen.

Sedan 1990 är fonden för sjömanspension stängd för nya försäkringstagare. Men de som då hade rätt till pengar från fonden fortsatte att få pension därifrån.

Hösten 2013 var de bara fem kvar.

De fem informerades av Pensionsmyndigheten om att de kunde få sina återstående sjömanspensioner som ett engångsbelopp. Det nappade de alla på, och förra året gjordes den sista utbetalningen från fonden.

Login