Shekarabi: "Vi har en del att göra"

FÖRVALTNING. De statliga jobben är koncentrerade till tätorterna visar Statskontorets kartläggning av myndigheters lokalisering. Men det är något som regeringen planerar att ändra på.

– Vi har en hel del att göra. Vi har satt igång ett arbete som innebär en kursändring på det här området efter maktskiftet, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) till Altinget.

Under torsdagen fick civilministern ta del av Statskontorets kartläggning om statliga myndigheters lokalisering. Där framgår det att 70 procent av de statligt anställda är placerade i tätorter och 60 procent av myndigheterna har sitt huvudkontor i Stockholms län. De statliga arbetstillfällena är samtidigt ojämnt fördelade över landet. Det finns också tecken på att myndigheter lämnar de mindre orterna.

När en myndighet omlokaliseras innebär det att det skapas fler arbetstillfällen. Kartläggning visar dock att omlokaliseringen får få indirekta effekter för den regionala tillväxten. Samtidigt bidrar en myndighets närvaro på mindre orter till att förtroendet ökar för staten. För statens legitimitet är det viktigt att verksamheten finns representerade runt om i landet menar Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Login