Säpo ska öka kampen mot terrorkrigare

TERRORBEKÄMPNING. Säkerhetspolisen ska peka ut hur arbetet mot personer som har återvänt till Sverige efter att ha deltagit i terrorism kan stärkas, enligt ett uppdrag från regeringen.

Det handlar om hur nya åtgärder kan effektivisera arbetet med att upptäcka, förebygga och förhindra det säkerhetshot som återvändare kan utgöra. Uppdraget innebär att Säkerhetspolisen ska beskriva hur de kan intensifiera arbetet mot dem som återvänt från konfliktområden utifrån den nya lagstiftning som kriminaliserar resor i terrorismsyfte.

– Sverige måste ha kontroll på återvändande terrorkrigsresenärer. Vi ser att de kan ha avsikt och förmåga att begå terrorbrott och att rekrytera fler att ansluta sig till striderna i Syrien, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) i ett pressmeddelande.

Uppdraget ska vara klart i slutet av maj.

Login