Sänkta ingångslöner möter motstånd

LÖNER. Arbetsmarknadsekonomiska rådet föreslår sänkta ingångslöner för underlätta etableringen av nyanlända och ungdomar som i dag står utanför arbetsmarknaden. En uppfattning som inte delas av LO som oroar sig för generella lönesänkningar.

Under ett seminarium som Arbetsmarknadsekonomiska rådet arrangerade lyfte ordförande och ekonomiprofessorn Lars Calmfors fram två problemområden för svensk arbetsmarknad. För lärare, sjuksköterskor och civilingenjörer måste lönerna höjas eftersom lönerna inte har ökat i samma takt som för andra grupper. Detta har lett till en kronisk brist på framförallt lärare och sjuksköterskor.

För lågutbildade är det istället tvärtom. Där har de höga lönerna bidragit till en utbredd arbetslöshet. En problematik som väntas förvärras av det stora antalet flyktingar och att färdighetsnivån sjunker generellt.  

I en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet föreslås därför en ny typ av ingångsjobb med betydligt lägre ingångslöner. I tidigare uttalande har Lars Calmfors nämnt en månadslön på 15 000 kronor. För att den här gruppen inte ska riskera att fastna i ingångsjobben föreslås en tidsgräns på tre år. Jobben ska främst riktas till dem som är på väg in på arbetsmarknaden, men som inte lyckas få andra arbeten, det vill säga främst nyanlända och ungdomar.

Login