Sänkt betygsålder

Elever ska få betyg första gången i årskurs fyra i stället för årskurs sex, enligt ett förslag från utbildningsdepartementet. 

Svenska elevers kunskaper i matematik och läsförståelse faller internationellt sett, enligt bland annat PISA-undersökningen. Sänkt betygsålder och obligatoriskt bedömningsstöd ska motverka detta, hoppas regeringen, som har låtit tjänstemän på utbildningsdepartementet utreda frågan.

I dag gäller att betyg sätts i alla ämnen, utom språkval, i slutet av varje termin från och med årskurs 6 i grundskolan.

I utredningen föreslås det obligatorisk användning av bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling samt matematik i årskurs 1 i grundskolan. Utbildningsdepartementet vill också införa kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1. När barnen kommer upp till årskurs 4 föreslås att de får betyg för första gången. Betygen ska sättas i slutet på vårterminen i årskurs 4 och 5.

Login