Saco-S trappar upp striden om omlokalisering

ARBETSLIV. Saco-S, som organiserar statligt anställda, kräver bättre villkor för myndighetspersonal som drabbas av regeringens beslut om flyttningar av myndigheter.

– Vi vill åstadkomma något mer fördelaktigt för dem som måste säga upp sig själva, säger Lena Emanuelsson, ordförande för Saco-S, till Altinget.

Bakgrunden är att den 15 november förra året slog Arbetsdomstolen fast att myndighetsanställda är arbetsskyldiga i hela landet om inget annat anges i anställningsavtalet, och en arbetstagare som inte flyttar med måste då säga upp sig.

– Det får konsekvenser och det är där vi vill komma in och diskutera förutsättningar, säger Lena Emanuelsson.

Login