Så fördelas statens budget

REFORMER. För att återstarta ekonomin satsar regeringen och samarbetspartierna stora summor i nästa års statsbudget. För att finansiera reformkalaset behövs lån på 67 miljarder. Se Altingets sammanställning över hur mycket de olika utgiftsområdena får.

Regeringen satsar stort för att få igång ekonomin efter coronapandemins tuffa månader. Budgetpropositionen innehåller stora utgiftsökningar för 2021. Samtidigt kan man av tabellen nedan se att även årets budget blev väldigt annorlunda jämfört med utlovat för ett år sedan. Förklaringen stavas tio extra ändringsbudgetar från riksdagen under våren, samt en höständringsbudget som också lämnades i dag.

Ett utgiftsområde som får många miljarder mer än planen för ett år sedan är "Allmänna bidrag till kommuner", det vill säga statsbidrag till kommuner och regioner. Totalt blir kostnaden 158 miljarder under år 2020, och 153 miljarder under år 2021. För ett år sedan var planen att kommunerna och regionerna "bara" skulle få cirka 128 miljarder årligen.

De utgiftsområden som ökar mest i 2021 års budget jämfört med den ursprungliga budgeten för år 2020 är hälso- och sjukvården samt arbetsmarknaden. Båda dessa utgiftsområden får över 100 miljarder var år 2021.

Login