Så blir pensionerna nästa år

LYFT. Alla som har inkomstpension kan se fram emot en rejäl inkomstökning nästa år. Men för dem som bara har garantipension ser det mörkare ut.

Pensionsmyndigheten är nu klar med beräkningarna av nästa års inkomstpensioner. Pensionerna höjs vid årsskiftet med 4,2 procent.

Det är något mindre än myndigheten räknade med i sin prognos i maj. Då antogs pensionerna öka med 4,7 procent år 2016.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) är ändå nöjd.

Login