S-ledamot: Kommuntoppen har för stor makt

DEBATT. I många kommuner omöjliggörs en demokratiskt förankrad insyn i arbetet med mark- och exploateringsfrågor. Extremt mycket ekonomisk och strategisk makt koncentreras i kommunstyrelsens ordförandes händer, skriver Ola Möller (S). 

Ola Möller (S)
Riksdagsledamot

I många kommuner är det bara kommunstyrelsens ordförande som har insyn i mark- och exploateringsfrågorna. I min hemstad Helsingborg har det under många år förekommit oegentligheter kring mark- och exploateringsfrågorna. Det har förekommit beteenden som inte kan kallas annat än bedrägligt. Det hela har till och med polisanmälts av upprörda invånare. Händelserna har uppmärksammats i media och på så sätt kommit till kännedom för invånarna och politikerna.

Få möjligheter att påverka 

Genom den delegationsordning och det regelverk som den politiska majoriteten i kommunen har antagit omöjliggörs en demokratiskt förankrad insyn i den enhet som arbetar med mark- och exploateringsfrågor. Genom ordningen koncentreras extremt mycket ekonomisk och strategisk makt i kommunstyrelsens ordförandes händer.

Den enda reella möjligheten för övriga politiker i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att påverka är när ärendena är färdigförhandlade och beslut om exploateringsavtalen ska fattas. Demokratin ställs alltså inför fullbordat faktum.

Dåligt med tid 

Givetvis skulle politiken kunna neka att ett avtal ingås. Men då det handlar om affärsuppgörelser skulle kommunen lida stor skada som en trovärdig part om framförhandlade avtal revs upp av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i tid och otid.

Den argumentation som alltid framförs är också att avtalen är helt i sin ordning och affärsmässiga, en uppgift som är väldigt svår att bekräfta eller motsäga på den korta tid som en opposition har möjlighet att behandla ärendet.

Kommunstyrelsens ordförande har däremot gott om tid på sig.

Borde ha insyn

Detta är en orimlig ordning. Få andra områden inom den kommunala sfären har så stora och långtgående möjligheter till delegation. Trots att det handlar om stora summor pengar är det med nuvarande ordning fullt lagligt att ge en enda politiker ensamrätt till insyn och påverkansmöjlighet. Det är odemokratiskt och otidsenligt.

Det rimliga vore att åtminstone en från den styrande majoriteten och en från oppositionspartierna har insyn och påverkansmöjlighet.

Ovilja att släppa in

Det hela skulle kunna lösas om alla kommuner skötte den här frågan som en del kommuner har valt att göra. Det finns mark- och exploateringsutskott runt om i flera av landets kommuner, så det handlar bara om ovilja från kommunens majoritet att släppa in andra i mark- och exploateringsfrågorna.

Ökad demokratisering

Som lagstiftare ser jag det som mitt ansvar att verka för en ökad demokratisering. Markfrågan kan låta som en liten parentes, men med tanke på vilka enorma värden det handlar om är det en väldigt viktig fråga.

Jag uppmanar regeringen och riksdagen att agera för ökad demokratisering av mark- och exploateringsfrågorna. Det är inte mer än rätt.

Forrige artikel Svenskt näringsliv: Sverige måste bli starkare i EU Svenskt näringsliv: Sverige måste bli starkare i EU Næste artikel Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter
Så arbetar riksdagsledamöterna under coronautbrottet

Så arbetar riksdagsledamöterna under coronautbrottet

ENKÄT. För att begränsa smittspridning av covid-19 är det många som jobbar hemifrån. Även riksdagen har fått göra förändringar. Altinget har frågat några av riksdagsledamöterna hur deras arbetsdagar ser ut i det nuvarande läget.