Riksrevisor välkomnar ökat personansvar

FÖRVALTNING. Att utöka ansvaret vid tjänstefel kan leda till ökad rättssäkerhet för medborgaren, menar riksrevisor Íngvar Mattson. Men han varnar samtidigt för att det kan leda till mer rädda tjänstemän.

Riksdagen har uppmanat regeringen att se över tjänstemannaansvaret för statstjänstemän. I praktiken innebär det att om en myndighetsperson gör fel i arbetet riskerar han eller hon böter eller fängelse.

Bakgrunden är att flera riksdagsledamöter skrivit motioner om att införa ett utökat tjänstemannaansvar. Konstitutionsutskottet, KU, har sedan behandlat frågan och alla partier har enats om att regeringen bör tillsätta en utredning för att se hur man kan öka ansvaret för enskilda tjänstemän.

KU menar att skyddet för medborgarnas rättssäkerhet skulle stärkas och förtroendet för den offentliga verksamheten skulle öka.

Login