Riksrevisionen: Stor risk för kompetensbrist vid flytt

OMLOKALISERING. Riksrevisionen är kritisk till landsbygdskommitténs förslag att omlokalisera 10 000 statstjänstemän. Planerna tar inte hänsyn till den stora kompetensbrist som råder i många landsbygdskommuner.

– Det vi tycker är anmärkningsvärt är att kommittén tar upp att kompetensförsörjning är ett problem på landsbygden men sedan inte beaktar kompetensförsörjningen när den diskuterar omlokalisering av 10 000 tjänstemän, säger Robert Boije, chefsekonom på Riksrevisionen, till Altinget.

Han refererar till Riksrevisionens granskningar av omlokaliseringarna av Konsumentverket och Statens Folkhälsoinstitut (nuvarande Folkhälsomyndigheten). Där stannade personalen kvar i Stockholm. Bara en procent flyttade med till Karlstad och Östersund. Enligt Riksrevisionen visade det sig också mycket svårt att hitta ny kompetens på de nya orterna.

– Då blir det svårt att upprätthålla en fungerande verksamhet i de berörda myndigheterna. Men det nämner inte kommittén, säger Robert Boije.

Login