Riksrevisionen ska granska barnbidraget

KORTNYTT. Tre procent av statens samlade utgifter består av barnbidrag, ett bidrag som införskaffades för att främja barnafödande. Idag finns det dock ingen detaljerad kunskap om effekten av barnbidraget, men nu ska det bli ändring på det. 

Riksrevisionen ska granska hur barnbidraget bidrar till målet för ökat barnafödande och omfördelning av ekonomiska resurser.

– Trots det omfattande ekonomiska åtagande som barnbidraget innebär för staten har det aldrig tidigare gjorts någon utvärdering av hur väl barnbidraget uppfyller sina mål, säger riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande. 

Barnbidraget uppgår till 26,3 miljarder kronor varje år, vilket är tre procent av statens utgifter. Barnbidraget infördes 1948. Tanken var att det skulle stimulera ökat barnafödande genom att omfördela ekonomiska resurser från hushåll utan barn till hushåll med barn. 

Inom ramen för utredningen kommer flerbarnstillägget och dess effekter också granskas. 

Resultatet av granskningen publiceras i oktober 2019. 

Forrige artikel Ankarberg Johansson sjukskriven Ankarberg Johansson sjukskriven Næste artikel Förslag på höjd pensionsålder