Riksrevisionen kritisk till regeringens arbete med kommuner

GRANSKNING. Riksrevisionen ser flera brister i hur regeringen tillämpat den kommunala finansieringsprincipen. Regeringen har brustit både i beredningen och redovisningen.

Den kommunala finansieringsprincipen går ut på att staten ska se till att det finns pengar för kommunerna att genomföra uppgifter de får från staten. Om reformen kostar extra ska staten skjuta till pengar. Är den en besparing ska bidrag dras tillbaka.

Riksrevisionen kritiserar nu regeringen för att de inte gjort den analysen tillräckligt väl, vilket kan göra att det går ut över kommunernas övriga verksamhet.

– På kort sikt kan det leda till att vissa kommuner felkompenseras, att de får för lite eller för mycket pengar. På lång sikt om det sker upprepat kan det leda till att en kommun måste omprioritera sin verksamhet, säger Ann-Christin Johnreden, projektledare för granskningen, till Altinget.

Login