Riksrevisionen: Brister vid statens försäljning av Nordea

KORTNYTT. Försäljningen av statens Nordeaaktier sköttes i stort sett på ett affärsmässigt sätt men  Riksrevisionen konstaterar dock vissa brister. 

Riksrevisionen menar att dokumentationen kring försäljningen är bristfällig vilket innebär att det är svårt att följa alla beslut och övervägande som har gjorts. Samtidigt har inte Regeringskansliet följt upp eller lyckats utvärdera försäljningen vilket försvarar kunskapsöverföring.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att vid nästa stora försäljning utveckla sin rapportering till riksdagen om hur försäljningarna har beretts och genomförts. Ett steg i den riktningen skulle vara att anlita oberoende expertstöd, fastställa mätbara mål för försäljningen samt högre grad av dokumentation. 

Läs mer: KU vill se över Riksrevisionen

Det var under 2011 och 2013 som staten sålde sitt innehav av aktier i Nordea. Försäljningen skedde efter beslut i riksdagen och totalt fick staten 60 miljarder kronor för sina aktier. 

 

Forrige artikel S vill locka nya medlemmar till diskussion Næste artikel Bara kvinnor bland framtidens makthavare