Riksrevisionen: Brister i folkbokföringens kvalitetsarbete

KORTNYTT. Skatteverket ska upprätthålla kvaliteten i folkbokföringens register, men enligt Riksrevisionens granskning förekommer det stora brister.

Riksrevisionens senaste granskning visar att Skatteverkets arbete för att behålla kvaliteten i bokföringen inte bedrivs effektivt, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande. 

– Skatteverket har inte tillräckliga kunskaper om felen i folkbokföringen, och vilka konsekvenser som uppstår i samhället. Därför kan myndigheten heller inte prioritera mellan olika kvalitetsåtgärder på ett effektivt sätt, kommenterar riksrevisor Ingvar Mattson.

Riksrevisionen rekommenderar Skatteverket att bland arbeta mer med att utveckla kontrollen inom folkbokföringen samt förbättra kunskapen om felen i registret.

Login