Riksdagens snålhet är korkad och kontraproduktiv

KOMMENTAR. Riksdagsförvaltningen tar betalt för att lämna ut allmänna handlingar. Det är kontraproduktivt då det kostar mer än det smakar. Det är korkat därför att det begränsar insynen i riksdagen, skriver Altingets chefredaktör Mattias Croneborg.

Många myndigheter tar betalt för att lämna ut offentliga handlingar. Men olika myndigheter har olika policy för hur priserna sätts och det känns ofta lite väl godtyckligt. I vissa fall får jag känslan av att det mer handlar om att bli av med medborgare som begär ut handlingar än att myndigheterna värnar sin effektivitet och öppenhet.

Riksdagen, eller mer korrekt riksdagsförvaltningen, har infört regler för kostnader i samband med att man begär ut allmänna handlingar digitalt. 

Så här ser reglerna ut. Riksdagen har sitt diarium på nätet (vilket är riktigt bra). I diariet ser man bara övergripande information om varje handling, inte själva handlingen. Den måste man begära ut.

Login