Riksdagen vill veta mer om kommunernas bidrag

Den ekonomiska utvecklingen för kommunsektorn som helhet har varit god år 2014, men varierar mycket mellan enskilda kommuner och landsting och stora utmaningar väntar i framtiden. Det noterar riksdagen apropå regeringens skrivelse Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014.

Riksdagen anser också att regeringen kan utveckla redovisningen av de specialdestinerade statsbidragen i framtida redovisningar.

Login