Riksdagen vill ha mål för insats i Afghanistan

SÄKERHET. Sverige ska även under 2017 delta i Natos insats i Afghanistan för att utbilda landets säkerhetsstyrkor. Det har riksdagen beslutat.

Uppdraget gäller en  väpnad styrka som bidrag till Natos insats Resolute Support Mission (RSM) för utbildning och rådgivning med målet att de afghanska styrkorna ska kunna ta över ansvaret för säkerheten i landet.

Det svenska bidraget, som ska uppgå till 50 personer, ska delta i Natoinsatsen till och med december 2017. Styrkan ska dock kunna förstärkas med 150 personer och därför gäller mandat totalt 200 personer.

Riksdagen efterlyser dock tydliga nationella mål för insatsen för att kunna utvärdera det svenska deltagandet i RSM. Om regeringen vill förlänga insatsen efter 2017 bör därför regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag om mål för utvärdering av insatsen, enligt beslutet.

Login