Riksdagen vill se strängare straff för knarkbrott

NARKOTIKA. Två nya brott, synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling, ska införas enligt riksdagens beslut. Målet är att skärpa synen på brott som gäller hantering av stora mängder narkotika.

I riksdagen är stödet brett för de nya reglerna och politikerna har efterlyst en skärpning. Den borgerliga regeringen satte igång ett arbete för att få längre straff för brott som gäller stora mängder narkotika. Skälet till detta var en serie domar där Högsta domstolen ändrade praxis och slog fast att andra omständigheter än bara mängd och sort av narkotika ska vägas in i bedömningen. Det ledde dock fram till att kortare straff dömdes ut också för grövre narkotikabrott, något som lagstiftaren inte uppskattar.

– Straffnivåerna borde hamna på den nivå som rådde innan Högsta domstolen gjorde sin praxisändring. I dag ligger straffnivåerna i Sverige, när det gäller de allvarliga brotten, generellt lägre än i andra jämförbara länder, sade Anti Avsan, ledamot i justitieutskottet (M), i debatten.

Beslutet innebär att dagens straffskala för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling, som är fängelse i lägst två och högst tio år, delas upp. Grovt narkotikabrott eller grov narkotikasmuggling ska kunna ge fängelse i lägst två och högst sju år. Den som fälls för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst sex och högst tio år. De nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli i år.

Login