Riksdagen stramar åt passerkortsregler

NYORDNING. Riksdagen begränsar antalet kort ett parti får för sina medarbetare. Det har tidigare saknats ett tydligt regelverk för så kallade partifunktionärer.

Förutom riksdagsledamöter och kanslipersonal kan även andra partimedlemmar få passerkort till riksdagen. Det utfärdas till personer som på ett eller annat sätt är behjälpliga de olika partigrupperna, så kallade partifunktionärer.

Hittills har personer kunnat söka om det, men det har saknats både en definition av vilka som kan vara partifunktionärer och hur många passerkort som kan utfärdas. Det vill riksdagsförvaltningen nu råda bot på.

Den nya definitionen för vad en partifunktionär är lyder:

Login