Riksdagen ställer in debatt på grund av corona

AVBLÅST. Tanken var att partiledarna i dag skulle ha en EU-politisk debatt. Men på grund av den ökade smittspridningen i landet väljer riksdagen att ställa in den.

Talman Andreas Norlén har beslutat att ställa in den planerade EU-debatten. Beslutet är fattat efter samråd med partiernas gruppledare.

– Jag vill med det här beslutet sända signalen till svenska folket att läget är mycket allvarligt och att även riksdagen behöver ompröva verksamhet som inte är absolut nödvändig. Det är fortsatt viktigt att riksdagen fungerar även under coronapandemin. Partiledardebatten har dock ingen koppling till något beslutsärende och kan därför ställas in utan att det påverkar riksdagens konstitutionella funktioner negativt, säger Andreas Norlén i ett pressmeddelande.

Det finns inget i regeringens skärpta restriktioner som formellt gör att debatten inte kan hållas. Men talmannen menar att det inte är "lämpligt att i det här läget samla alla partiledarna i samma lokal".

Login