Riksdagen: Kriminalvården måste prioritera arbetet mot våldsbejakande extremism bättre

TERRORBEKÄMPNING. Regeringen bör se till att Kriminalvården snabbt följer upp den kartläggning myndigheten har gjort av metoder och arbetssätt som kan användas för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering, anser riksdagen.

Riksdagen har därför riktat ett tillkännagivande mot regeringen.

Riksdagen anser också att det är angeläget att regeringen driver på och vidtar åtgärder för att säkerställa att Kriminalvården genomför och prioriterar ett arbete med den här inriktningen. 

Login