Riksantikvarieämbetet får central roll i museipolitiken

KULTUR. Riksantikvarieämbetet får en central roll i museipolitiken och tar över uppgifter från Riksutställningar och Riksarkivet samt får nya uppdrag av regeringen.

– Ja, vi ser det som positivt att vi får ett vidgat uppdrag, säger Lars Amréus, riksantikvarie, till Altinget.

Sverige får en ny museilag och det blir flera förändringar inom kulturarvsområdet. Det framgår av den lagrådsremiss som kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) presenterade på torsdagen.

Sverige kan få en ny lag för museer. Det övergripande målet för museerna i ska vara att bidra till ”samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.”

Login