Reporäntan höjs – för första gången på sju år

KORTNYTT. Riksbanken höjer reporäntan från -0,5 procent till -0,25 procent.

Samtidigt meddelar Riksbanken att fortsätta räntehöjningar kommer ske i en långsammare takt än vad det tidigare har flaggats för. En höjning väntas ske under andra halvåret 2019. Analytiker var osäkra på vad dagens besked skulle bli visar SME Direkts enkät då fyra av tolv analytiker trodde att Riksbanken skulle höja räntan medan åtta räknade med att den skulle lämnas oförändrad. Enligt Riksbanken är konjunkturen stark samtidigt som förutsättningarna för att inflationen ska vara kvar nära inflationsmålet framöver är goda. 

Riksbanken var inte enig om räntehöjning då vice riksbankschef Per Jansson ville avvakta ytterligare information och fortsätta med en oförändrad ränta. 

Riksbanken meddelar också att prognosen för BNP sänks med 1,5 procent för nästa år.

Login