Regeringen vill varken säga bu eller bä till bankunionen

ANSLUTNING. Frågan om Sverige ska bli en del av den europeiska bankunionen fortsätter att dras i långbänk. En ny utredning listar för- och nackdelar. Men ett beslut får vänta, säger finansmarknadsminister Per Bolund till Altinget.

Frågan om Sverige ska ansluta sig till den europeiska bankunionen eller inte fortsätter vara obesvarad. Generellt har svenska politiker varit skeptiska till en anslutning. Argumenten mot har framför allt varit en rädsla för att Sverige, vars banker har en liten andel osäkra fordringar, ska behöva betala för krisande banker i exempelvis Grekland, vars banker har en mycket hög andel osäkra fordringar.

Ett av de tyngre argumenten för att gå med i bankunionen är att Sverige kan få större inflytande genom att vara medlem, samt att man delar på riskerna vid en kris.

Regeringen beställde för två år sedan en utredning, som skulle titta på just för- och nackdelarna. Den har nu kommit. Men utredningen har inte haft i uppdrag att ge några rekommendationer utan bara att ge en lägesbild.

Login