Regeringen vill ha sänkt e-moms

MEDIER. Ministerduon Alice Bah Kuhnke och Magdalena Andersson skriver att de vill ha samma moms på e-tidningar och e-böcker som på de tryckta motsvarigheterna. Men det är EU:s arbete som avgör när en sådan förändring kan ske.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S) meddelar i en debattartikel att Sverige ska sänka momsen på digitala medier från 25 till 6 procent.  

”Blir EU-kommissionens förslag verklighet avser regeringen att därefter så snart det är möjligt lägga fram förslag om en sänkning av momsen för digitala publikationer som är journalistiska eller litterära produkter (digitala tidningar och tidskrifter, tidningssajter och eböcker) till 6 procent”, skriver ministerduon i en debattartikel.

Bakgrunden är att EU-kommissionen i början av december förra året förslog ett stort momspaket för handel med e-varor och e-tjänster. Grundregeln är att moms ska betalas i det landet där slutkonsumtionen sker. I samband med detta föreslog EU-kommissionen också att det ska bli tillåtet med lägre momssatser på all journalistik och litteratur, oavsett spridningsform.

Login