Regeringen vill få oss att äta sundare

FOLKHÄLSA. För att minska utbredningen av kroniska sjukdomar ska Livsmedelsverket sprida information om hälsosamma matvanor till allmänheten och sjukvårdspersonal.

Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att sprida information om hälsosamma matvanor till allmänheten och personal inom hälsa- och sjukvård.

Förhoppningen är att det kommer att bidra till bättre matvanor som i sin tur ska förebygga kroniska sjukdomar. En hälsosam kost kan minska risken för övervikt, men även utvecklingen av sjukdomar så som diabetes typ två, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Uppdraget ska anpassas för att nå ut till olika målgrupper och runt om i landet. Dessutom föreslår regeringen fortsatt satsning på nyckelhålsmärkningen, för att den ska fungera som ett verktyg för att motverka kroniska sjukdomar.

Login