Insatser mot IS i Irak ska byggas ut

FÖRSVAR. Regeringen vill förlänga och utöka den svenska insatsen i Irak. Den väpnade styrka som utbildar de trupper som strider mot terrorgruppen IS ska finnas på plats under hela nästa år och ska kunna verka i hela landet.

Den svenska styrkan kommer med regeringens förslag att fördubblas från 35 till 70 personer och ska finnas på plats till och med den 31 december 2017, dagens mandat från riksdagen löper ut den 31 december i år.

Tidigare har mandatet avgränsats till insatser i norra Irak för bistå den internationella koalition som hjälper Irak i försvaret mot IS, Islamiska staten (Daes). Men nu gäller insatsen hela Irak.

”Genom att den svenska styrkan kan utbilda irakiska försvarsstyrkor där behov finns inom hela Iraks territorium bedöms effekten av det svenska bidraget att öka och därmed bidrar vi till målet att stärka de irakiska försvarsstyrkornas förmåga att stå emot Daes”, skriver regeringen i propositionen.

Login