Regeringen vässar målen om bredband

INFRASTRUKTUR. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. Det är målet för regeringens bredbandsstrategi.

Som Altinget tidigare rapporterat blir det mer kraft och större spridning i målet för bredbandsuppbyggnad.

Den nya strategin har tre etappmål.

Det sistnämnda målet innebär att 98 procent av befolkningen har då bredband om minst 1 Gbit/s.  1,9 procent har minst 100 Mbit/s. I de allra flesta fall är detta hushåll som idag har 4G som bästa alternativ och som ligger långt ut i glesbygden. 100 Mbit/s ger en uppkoppling som är ca fem gånger snabbare och innebär en avsevärd uppgradering.

Login