Regeringen utreder försvarets framtida materiel

FÖRSVAR. Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram förslag om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. Beslutet fattades på regeringssammanträdet på onsdagen.

– Det är en unik utredning något liknande har mig veterligen inte gjorts tidigare, sade försvarsminister Peter Hultqvist till Altinget på onsdagen.

Utredningen ska granska Sveriges framtida reparationer, underhåll och stora investeringar i vissa materielsystem.

– Allt detta måste belysas på djupet så att försvarsberedningen får ett grundligt material att ta ställning till, säger Hultqvist som understryker att det gäller stora belopp.

Försvarsministern har för avsikt att kalla in den parlamentariska försvarsberedningen under nästa år för att förbereda nästa försvarsbeslut som gäller tiden efter 2021.

Utredningen om materielförsörjningen fanns med som en del i den överenskommelse som regeringen, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna ingick 2015.

Forrige artikel Skolinspektionen föreslås få breddat uppdrag Skolinspektionen föreslås få breddat uppdrag Næste artikel Bah Kuhnke säger nej till kvotering på Netflix Bah Kuhnke säger nej till kvotering på Netflix
MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

MSB ställer högre krav på myndigheternas säkerhet

REGLER. Högre krav ställs nu på ledningen för statliga myndigheter gällande säkerheten i IT-systemen. Nya krav på personal och lokaler samt snabbare rapportering ska höja säkerhetsnivån i staten.