Regeringen uppmanas ge upp om vårdvalet

VÅRD. Socialutskottet anser att regeringen ska lägga ner arbetet med ett nytt lagförslag om att göra vårdvalet frivilligt.

Riksdagen bör uppmana regeringen att inte återkomma med ett lagförslag för att ta bort kravet på landstingen att erbjuda vårdval i primärvården. Det anser en majoritet i socialutskottet. Ett förslag som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstepartiet reserverar sig mot.

Regeringen har redan lagt fram en sådan proposition, i november förra året. Men lagförslaget drogs tillbaka efter kritik om att det var illa förberett och att regeringen hade valt att runda granskningen av juristerna i Lagrådet.

Socialutskottet anser att regeringen skapar en osäkerhet bland både patienter och vårdgivare genom att avisera att de ska återkomma med ett förslag, ett förslag som det i dag inte finns någon majoritet för i riksdagen.

Login