Regeringen instämmer i kritik mot Statens servicecenter

MYNDIGHETSSTYRNING. Regeringen håller delvis med i den kritik som Riksrevisionen kom med förra året mot Statens servicecenter.

Riksrevisionens övergripande bedömning är visserligen att Statens servicecenter, SSC, har nått målet för hur stor andel av de statliga myndigheterna som ska ansluta sig till tjänsten, men att vissa myndigheter har lågt förtroende för SSC, att brister i it-systemen försvårat SSC:s verksamhet och att regeringens styrning av myndigheternas anslutning inledningsvis varit begränsad.

Nu har regeringen svarat på kritiken och skriver att den ”instämmer i Riksrevisionens bedömning att SSC i vissa avseenden haft otillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.”

Men regeringen bedömer dock att ”inrättandet av SSC har inneburit kostnadsbesparingar för staten och anser att granskningen tyder på att kvaliteten i myndighetens tjänster överlag är god”.

Login