Regeringen föreslår kriminalisering av sexköp utomlands

KORTNYTT. Regeringens planer på att göra sexköp utomlands straffbart kommer att tas vidare trots tidigare avrådan från den egna utredaren samt flera remissinstanser. 

Kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster utomlands var ett av regeringens vallöften, en lagändring som avråddes av såväl utredare som remissinstanser. Regeringen har nu beslutat att trots allt gå vidare med planerna på att göra det straffbart att köpa sex utomlands och förslaget skickas i dag till lagrådet.

Regeringen föreslår även att straffen för köp av sexuell handling av barn ska skärpas. Maxstraffet föreslås höjas från två år till fyra år i fängelse, samt ett höjt minimistraff från böter till fängelse.

Login