Regeringen för samtal om byggbranschens digitalisering

BYGG. På onsdag håller bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) rundabordssamtal tillsammans med byggbranschens om digital omställning.

Regeringen menar att digitaliseringen av byggbranschen har stor utvecklingspotential, men att den digitala mognaden i byggindustrin ligger på en låg nivå. Regeringen hänvisar till en undersökning som Tillväxtanalys nyligen presenterat om digital mognad i svenskt näringsliv. Man anser att anledningarna till att branschen ligger efter är komplexa. Regeringen bjuder därför in branschen till ett rundabordssamtal.

- Digitaliseringen kan bidra till både kostnadseffektivisering och miljövinster. Vi behöver tillsammans diskutera vilka hinder som finns och hur vi tar oss över dem. Jag ser fram emot att höra vilka åtgärder och initiativ som aktörerna kan förverkliga, på egen hand eller i samverkan med andra, kommenterar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), i ett pressmeddelande.

Forrige artikel OECD granskar Sveriges digitalisering Næste artikel Ny myndighet ska minska segregationen
Liberalerna lagar efter läge när talespersoner utses

Liberalerna lagar efter läge när talespersoner utses

MAKTDELNING. Det vanligaste hos L är att talespersonerna följer utskotten. Men det finns även lägen då partiet vill lyfta fram en speciell person i en viss fråga. En sådan är Barbro Westerholm.